Mittaukset suoritetaan useita kertoja vuorokaudessa ja tarvittaessa jopa useita kertoja tunnissa, jolloin koko ajan on tarkka tieto kaikista vedenkorkeuksista. Mittausten perusteella voidaan seurata vedenpintojen muutoksia tarkasti hyvinkin laajoilta alueilta ja siten tulvien suuruus on helpommin ennakoitavissa ja niihin voi varautua paremmin. Veden pintojen mittaukseen soveltuu hyvin Decentlabin valmistamat ultraäänisensorit, jotka voidaan asentaa vaikka siltojen rakenteisiin. Sensorit toimivat paristoilla luotettavasti ja huoltovapaasti jopa 10 vuotta, vaikka mittaustiheys olisi 1 mittaus per tunti. Vaihtoehtoisesto voidaan käyttää paineantureita, jolloin pinnanmittaus perustuu veden paineen mittaamiseen.